Duben 2019

Pevné PC do učeben

Vzhledem k narůstajícím nárokům na digitalizaci školní výuky by si učitelský sbor přál vybavit učebny samostatným pevným PC, který by měl připojení na internet, standardní…Lavičky na chodbu

PŮVODNÍ ZÁMĚR: Vzhledem k časté výměně jednotlivýh tříd v laboratoři biologie hledáme sponzory na pořízení 2ks laviček, kde by studenti měli možnost počkat během přestávky…